do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/jakosc_powietrza/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Jakość powietrza

Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego można sprawdzać pod adresami:
http://www.katowice.wios.gov.pl
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Jakość powietrza w Wojkowicach można sprawdzić pod adresem:
www.panel.syngeos.pl 

Aktualne informacje o jakości powietrza dostępne są na stronie WIOŚ w Katowicach:
http://www.katowice.pios.gov.pl/