do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/jakosc_powietrza/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Jakość powietrza

Powiadomienia o jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

  1. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dn. 27 listopada 2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
  2. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniach 25 listopada 2019 r. i 26 listopada 2019 r. przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
  3. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dn. 5 grudnia 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Wszystkie powiadomienia

Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego można sprawdzać pod adresami:
http://www.katowice.wios.gov.pl
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Jakość powietrza w Wojkowicach można sprawdzić pod adresem:
www.panel.syngeos.pl