do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/jakosc_powietrza/index
Drukuj grafikę : tak / nie

JAKOŚĆ POWIETRZA

Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego można sprawdzać pod adresami:

http://www.katowice.wios.gov.pl

oraz

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Jakość powietrza w Wojkowicach można sprawdzić pod adresem:

www.panel.syngeos.pl 

zbliżając mapę na Wojkowice (urządzenie pomiarowe jest zlokalizowane na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. PCK 1)

Urząd Miasta Wojkowice informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny.


 

Związane jest to z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10. Przekroczenie to obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu będzińskiego.

Aktualne informacje o jakości powietrza dostępne są na stronie WIOŚ w Katowicach - http://www.katowice.pios.gov.pl/

Informujemy jednocześnie, że aktualny Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/12/22/1514455216.pdf