do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/informator/sygnaly_alarmowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Sygnały alarmowe

Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wojkowice informuje, że z dniem 5 lutego 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), zgodnie z którym w załączniku do rozporządzenia uległy zmianie rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.

Opis sygnałów alarmowych