do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/informator/pomoc_spoleczna
Drukuj grafikę : tak / nie

Pomoc Społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOPS realizuje zadania zlecone oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, wypłatą świadczeń rodzinnych, oraz realizacją obowiązków z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Godziny otwarcia


Placówka Wsparcia Dziennego w Wojkowicach „Tlen Wojkowice”

Punkt główny placówki:
ul. Sucharskiego 17 a, 42-580 Wojkowice

Harmonogram otwarcia:

Filia placówki:
ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice

Harmonogram otwarcia:

Konsultacje dla rodziców po wcześniejszej informacji telefonicznej pod numerem telefonu: 733 266 668