do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/informator/pomoc_spoleczna
Drukuj grafikę : tak / nie

Pomoc Społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOPS realizuje zadania zlecone oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, wypłatą świadczeń rodzinnych, oraz realizacją obowiązków z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Godziny pracy

Placówka Wsparcia Dziennego w Wojkowicach „Tlen Wojkowice”

Godziny otwarcia:

Filia: ul. Jana III Sobieskiego 125, Wojkowice 42-580

Godziny otwarcia: