do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/informator/oswiata
Drukuj grafikę : tak / nie

Edukacja

Centrum Usług Wspólnych - Dyrektor: mgr Magdalena Kreczko

Zespół zajmuje się obsługą finansowo-księgową gminnych placówek oświatowych
____________________________________________________________________________________________________

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty - mgr Edyta Hudala

_____________________________________________________________________________________________________

Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek" - Dyrektor: mgr Irena Filipowicz

Wicedyrektor: mgr Bożena Boruc

Strona internetowa

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dyrektor szkoły: mgr Beata Balińska

Wicedyrektor: mgr Jolanta Dzienia

Strona internetowa

Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dyrektor szkoły: mgr Grażyna Trzcionka

Wicedyrektor: mgr Mirosława Całka

Strona internetowa

Zespół Szkół w Wojkowicach - Dyrektor: mgr Justyna Pitas

Strona internetowa

Szkoły wchodzące w skład Zespołu: