do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/informator/oswiata
Drukuj grafikę : tak / nie

Oświata

Centrum Usług Wspólnych - Dyrektor: mgr Magdalena Kreczko

Zespół zajmuje się obsługą finansowo-księgową gminnych placówek oświatowych
____________________________________________________________________________________________________

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty - mgr Edyta Hudala

_____________________________________________________________________________________________________

Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek" - Dyrektor: mgr Irena Filipowicz

Wicedyrektor: mgr Bożena Boruc

Strona internetowa

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dyrektor szkoły: mgr Beata Balińska

Wicedyrektor: mgr Jolanta Dzienia

Strona internetowa

Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dyrektor szkoły: mgr Grażyna Trzcionka

Strona internetowa

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3 - Wicedyrektor szkoły: mgr Mirosława Całka

Strona internetowa

Zespół Szkół w Wojkowicach - Dyrektor: mgr Anna Augustyńska-Czerwińska

Strona internetowa

Szkoły wchodzące w skład Zespołu: