do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/informator/kultura
Drukuj grafikę : tak / nie

Kultura

Miejski Ośrodek Kultury

jest instytucją kultury obejmującą swoją działalnością Gminę Wojkowice.

Link do Miejskiego Ośrodka Kultury

Miejski Ośrodek Kultury - Dyrektor: mgr Barbara Pawlak

Godziny otwarcia:

Do głównych zadań Ośrodka należy:

MOK jest organizatorem wielu imprez o charakterze regionalnym. Przy Miejskim Ośrodku Kultury działają kółka zainteresowań: plastyczne, taneczne, teatralne.

Od miesiąca września planuje się rozszerzyć działalność o dodatkowe kółka zainteresowań. Miejski Ośrodek Kultury współpracuje z placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami kultury. Działalność placówki określa jej Statut.

 

Miejska Biblioteka Publiczna

Na terenie miasta funkcjonują dwie biblioteki posiadające w swoich zbiorach bogate publikacje z zakresu filozofii, psychologii, historii, teorii literatury, a także literatury pięknej dla dorosłych i dzieci. W jednej z bibliotek znajdują się pozycje wydane w latach 1820 - 1939 roku posiadające już wartość zabytkową.

Biblioteka główna

czynna:

Księgozbiór biblioteczny liczy 22.545 woluminów

Filia biblioteki

Czynna:

Księgozbiór biblioteczny liczy 37.775 woluminów

Link do Miejskiego Ośrodka Kultury