do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Wojkowice w dniach: 26-27 czerwca 2019 r. będzie czynny do godz. 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

herb gminy wojkowice

 

Nowy herb Wojkowic

Wcześniej używany przez miasto Wojkowice herb nie spełniał wymagań stawianych przez heraldykę. Dlatego zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach z dnia 21 grudnia 1978 r. został opracowany nowy projekt herbu miasta, uwzględniający wymagania zawarte w ustawie, jak również miejscową tradycję historyczną.

Opis herbu

Nad błękitną rzeką złote koło młyńskie, ponad nim skrzyżowany pastorał i miecz w polu czerwonym.

Uzasadnienie

W projekcie nowego herbu czerwona barwa pola nawiązuje do barwy heraldycznej Małopolski. Barwa błękitna ma odniesienie natomiast do barwy heraldycznej Górnego Śląska.
Dodatkowo rzeka jest symbolicznym uwidocznieniem związków Wojkowic i sąsiednich osad z rzeką Brynicą, która stanowiła przez wiele stuleci granicę między Małopolską i Śląskiem. Stan ten został dopiero zmieniony w II połowie XX w.
Poszczególne godła są symbolicznym odniesieniem do trzech najstarszych, historycznych dzielnic miasta Wojkowice: Wojkowic Komornych, Żychcic i Kamyc.
Pastorał – odznaka władzy biskupiej jest symbolicznym odniesieniem do faktu, iż osada Wojkowice Komorne stanowiła dobra książąt siewierskich, którymi byli od XV w. biskupi krakowscy.
Miecz – stanowiący część uzbrojenia rycerza, jest nawiązaniem do faktu wielowiekowego statusu Żychcic jako dóbr, będących w rękach różnych rodów rycerskich i szlacheckich.
Koło młyńskie nawiązuje do faktu istnienia nad brzegami Brynicy młynów. Jeden z nich stał się początkiem przysiółka Gaździk, współcześnie znanego jako Kamyce. Młyny nadrzeczne były pierwszymi zakładami, jakie powstały na terenie współczesnych Wojkowic.

Znaczenie barw i godeł

W heraldyce samorządowej każda barwa i godło powinno mieć odniesienie nie tylko do tradycji historycznej i heraldycznej danej jednostki samorządu terytorialnego. Mają także znaczenie szersze.
Barwy projektowanego herbu miasta Wojkowice mają odniesienie w barwach heraldycznych dwóch sąsiadujących ze sobą ziem, czyli Małopolski i Górnego Śląska. Czerwień występuje w polu herbu Małopolski oraz Mazowsza i Wielkopolski. Uznaje się, ze barwa ta symbolizuje odwagę, waleczność, męstwo oraz krew przelaną w obronie ojczyzny. Błękit to barwa heraldyczna Górnego Śląska. Symbolizuje wierność, piękno oraz chwałę. W heraldyce przypisuje się także specjalne znaczenie zestawieniom poszczególnych barw, np. czerwień z błękitem symbolizuje dobroczynność.
Pastorał występuje w herbach wielu polskich miast jako symbol związków osady z biskupami. Godło to nierozerwalnie związane jest z godnością biskupią, oznaczając władzę i jurysdykcję biskupa. Występuje w ich herbach osobistych jak również bardzo często w herbach diecezji.

Częstym godłem w herbach polskich miast jest miecz. Jako symbol sprawiedliwości. Miecz – nieodłączny atrybut stanu rycerskiego symbolizuje także honor, męstwo i powodzenie w walce. Miecz obnażony może sugerować chęć walki, może także oznaczać człowieka wolnego. W herbach dostojników kościelnych symbolizował władzę świecką nad określonym terytorium, np. miecz w herbie biskupów krakowskich stanowił odniesienie do ich władzy jako książąt siewierskich.
Koło młyńskie ze względu na kształt uznawane jest za figurę doskonałą i ma symbolizować stan doskonałości. Koło młyńskie nawiązywało do pracy człowieka – młynarza, Jako służące do mielenia mąki na chleb, interpretowano je jako zapowiedź gościnności. Koło młyńskie mogło mieć także znaczenie podczas walki, stąd ma być symbolem chwały, ale i upadku, zwycięstwa, ale także klęski.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H