do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/informator/Wojskowa_Komenda_Uzupelnien
Drukuj grafikę : tak / nie

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
ul. Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261-124-608; fax. 261-124-607
e-mail:
strona internetowa: www.wkubedzin.wp.mil.pl