Nasze Miasto Wojkowice

Po艂o偶enie i obszar

Po艂o偶enie i obszar

Gmina Miejska Wojkowice utworzona jest z jednostek dawnego podzia艂u administracyjnego w powiecie b臋dzi艅skim: Wojkowic Komornych, 呕ychcic i Kamyc.

W aktualnym uk艂adzie administracyjnym Wojkowice s膮siaduj膮 z gminami:

Bobrowniki (so艂ectwa: Rogo偶nik, Bobrowniki) odpowiednio od p贸艂nocy i zachodu,
B臋dzin (dzielnica Grodziec) od wschodu,
Siemianowice 艢l膮skie, od po艂udnia,
Piekary 艢l膮skie (dzielnice: D膮br贸wka Wielka, Brzozowice-Kamie艅) od po艂udnia
Wojkowice posiadaj膮 powierzchni臋 12,77 km2.

Miasto Wojkowice nale偶y do G贸rno艣l膮skiego Okr臋gu Przemys艂owego i najsilniejsze powi膮zania funkcjonalno-przestrzenne wyst臋puj膮 z miastami: B臋dzin, Bytom, Piekary 艢l膮skie, Czelad藕, Sosnowiec i Katowice.

Od p贸艂nocy i zachodu Wojkowice zamkni臋te s膮 obszarem teren贸w otwartych u偶ytkowanych rolniczo, kt贸re stanowi膮 oko艂o 52% og贸艂u teren贸w. W cz臋艣ci zachodniej miasta w rejonie, kt贸rej plan og贸lny przewiduje rezerw臋 pod uk艂ad komunikacyjny - skrzy偶owanie autostrady p贸艂noc - po艂udnie 01 A z drog膮 ekspresow膮 tranzytow膮 Wroc艂aw - Krak贸w, oko艂o 120 ha to uprawy polowe. Drugi wi臋kszy obszar oko艂o 95 ha teren贸w u偶ytkowanych rolniczo po艂o偶ony jest w cz臋艣ci po艂udniowej miasta, oraz oko艂o 32 ha upraw na p贸艂n.-wsch. od ul. G艂owackiego.

Opr贸cz wymienionych, na terenie miasta wyst臋puj膮 mniejsze obszary upraw rolnych. Cz臋艣膰 teren贸w wymaga zmiany struktury upraw ze wzgl臋du na ponadnormatywne ska偶enie gleby.

Tereny 艂膮k i pastwisk tj. ok. 55 ha obejmuj膮 obszar wzd艂u偶 teren贸w w贸d otwartych rzeki Brynicy i potoku Jaworznik, dla kt贸rych obowi膮zuj膮 ustalenia strefy Ekologicznego Systemu Obszar贸w Chronionych. Strefa SOCH obejmuje tereny otwarte, rolne, lasy, 艂膮ki, tereny zielone i wody otwarte.

Tereny las贸w i park贸w le艣nych obejmuj膮 obszar o powierzchni oko艂o 40 ha z czego najwi臋kszy ok. 33 ha po艂o偶ony jest w cz臋艣ci po艂udniowej miasta.

Zabudowa mieszkaniowa ukszta艂towana jest pasmowo w kierunku wsch贸d - zach贸d. Wi臋ksz膮 cz臋艣膰 teren贸w mieszkalnictwa stanowi膮 tereny pod zabudow臋 mieszkaniow膮 o niskiej intensywno艣ci, wraz z mo偶liwo艣ci膮 lokalizacji us艂ug podstawowych przy zachowaniu rygor贸w ochrony 艣rodowiska.

Funkcja przemys艂owo-sk艂adowa skupiona jest g艂贸wnie w cz臋艣ci po艂udniowej miasta, gdzie zlokalizowane s膮 pozosta艂o艣ci po zlikwidowanej KWK 鈥淛owisz鈥 i Cementowni 鈥淪aturn鈥 o zabytkowym uk艂adzie przestrzennym. W cz臋艣ci zachodnio-p贸艂nocnej miasta w dawnym wyrobisku kamienia zlokalizowane jest sk艂adowisko ska艂y p艂onnej gdzie na powierzchni 17 ha zdeponowano odpady pog贸rnicze ze zlikwidowanych ju偶 kopal艅 KWK 鈥淛owisz鈥 i KWK 鈥淕rodziec鈥. W chwili obecnej prowadzona jest rekultywacja tych teren贸w. Otoczone s膮 one pasem zieleni izolacyjnej.

O艣rodek o oddzia艂ywaniu og贸lno-miejskim zlokalizowany jest przy ulicy Sobieskiego, w rejonie parku miejskiego. Skupione s膮 tu tereny us艂ug sieciowych w tym administracji, o艣wiaty i us艂ug (handel, gastronomia).

Podzia艂 administracyjny

Aktualnie brak jest wyodr臋bnienia administracyjnego dzielnic, funkcjonuj膮 jedynie stare obiegowe nazwy, kt贸re zwi膮zane s膮 z rozwojem osadnictwa na terenie Wojkowic.

I tak mo偶na wyr贸偶ni膰 nast臋puj膮ce cz臋艣ci miasta b臋d膮ce zwartymi osadami:

od strony wschodniej - 艁臋g granicz膮cy z B臋dzinem
od strony p贸艂nocno-wschodniej - Skrzyn贸wek granicz膮cy ze Strzy偶owicami (gm. Psary)
od p贸艂nocy - Krzy偶贸wka - granicz膮ca z Rogo藕nikiem (gm. Bobrowniki)
od po艂udnia - osiedle Sucharskiego po by艂ej Cementowni 鈥淪aturn鈥
od zachodu - Kamyce i 呕ychcice
w centrum miasta znajduj膮 si臋 nast臋puj膮ce osiedla
osiedle przy ul. Morcinka
osiedle przy ul. Sobieskiego (kolorowe bloki)
osiedle PKWN (w miejscu dawnych beton贸w)
osiedle Plaka (najnowsze ze wszystkich osiedli wybudowane w latach 80-tych)
osiedle Ko艣ciuszki i Maszy艅sko