do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
W związku z licznymi ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi zachęcamy do śledzenia komunikatów publikowanych na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Strona główna Gospodarka Odpadami
30 czerwca 2016
kategoria:
Odpady
 
 
Gmina Wojkowice zawarła porozumienie z Gminą Piekary Śląskie na wspólne  korzystanie z PSZOK-u umożliwiając tym samym mieszkańcom Wojkowic pozbywania się odpadów zbieranych selektywnie, jeżeli zajdzie taka konieczność, również poza terminami określonymi w harmonogramie ich odbioru, zbieranych z przed posesji  podczas objazdów.
Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „PSZOK” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w każdą sobotę od godziny 8:00 do 13:00.
Do punktu przyjmowane są bezpłatnie wszystkie odpady zbierane selektywnie na terenie Gminy Wojkowice, które dostarczą właściciele nieruchomości zamieszkałych.
 
 
Transport odpadów do PSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 
 
Do PSZOK-u można dostarczać wyłącznie odpady w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich rodzajami.
 
 
Do PSZK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów:
- papier,
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielomateriałowe,
- metal,
- odpady zielone,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlano – rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie w ilości 2m3/gospodarstwo na rok (przy czym za gospodarstwo domowe uważa się zespół osób spokrewnionych, spowinowaconych lub nie spokrewnionych, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują. W przypadku nieruchomości wielorodzinnej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu mieszkalnego)
 
Przyjmowanie wyżej wymienionych odpadów do PSZOK-u dostarczanych przez mieszkańców Gminy Wojkowice może odbywać się po okazaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie opłat na rzecz Gminy Wojkowice za odbiór odpadów komunalnych, co najmniej za poprzedni miesiąc kalendarzowy oraz złożeniu oświadczenia o pochodzeniu odpadów.
 
 
W przypadku przekazania do PSZOK-u odpadów budowlano-rozbiórkowych konieczne jest uzyskanie w Urzędzie Miasta Wojkowice potwierdzenia, że w okresie ostatniego roku właściciel nieruchomości nie wykorzystał przyjętego limitu bezpłatnego przekazania odpadu -2m3/rok /gospodarstwo.
 
Oświadczenie o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki - TUTAJ
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf oświadczenie 184.21KB pobierz plik: oświadczenie

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H