do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
W związku z licznymi ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi zachęcamy do śledzenia komunikatów publikowanych na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Strona główna Gospodarka Odpadami
27 lipca 2015
kategoria:
Odpady

Osiągnięty w 2014r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko – 0%

 1. Osiągnięty w 2012r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33%

Osiągnięty w 2013r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,1%

Osiągnięty w 2014r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36 %

 1. Osiągnięty w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w 2013r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych – 100%

Osiągnięty w 2014r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych – 100% 

Wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz.U. 2012.676) wynoszą:

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Wymagane do osiągnięcia poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U.2012.645) wynoszą:

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70


Informacja o osiągniętych przez Gminę Wojkowice wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

1. Osiągnięty w 2012r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko – 0%

Osiągnięty w 2013r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko – 0,13%

Osiągnięty w 2014r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko – 0%

Osiągnięty w 2015r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko – 1,28%

2. Osiągnięty w 2012r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33%

Osiągnięty w 2013r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,1%

Osiągnięty w 2014r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36 %

Osiągnięty w 2015r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 34,9 %

3. Osiągnięty w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w 2013r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych – 100%

Osiągnięty w 2014r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych – 100%

Osiągnięty w 2015r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych – 100%


Wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz.U. 2012.676) wynoszą:

 

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

 

Wymagane do osiągnięcia poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U.2012.645) wynoszą:

 

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H